Planleggingsverktøy

Her finner du maler, veiledninger, timeplaner og andre verktøy som hjelper skolen din å sette sangaktivitetene i et system.

Alt materiell er kun til intern bruk på Syngende skoler og skal ikke videredistribueres.


 
dokument_ikon.png

Plan for gjennomføring - Syngende satsingsskoler

Gjennom skolens plan for gjennomføring strukturerer skolen hvordan Syngende skole-programmet planlegges, gjennomføres og implementeres. Planen er rettet mot alle Syngende satsingsskoler.


dokument_ikon.png

Plan for gjennomføring - Syngende skoler

Gjennom skolens plan for gjennomføring strukturerer skolen hvordan Syngende skole-programmet planlegges, gjennomføres og implementeres. Denne planen egner seg for alle Syngende skoler.


dokument_ikon.png

Mal for ansvarsfordeling

Bruk malen til å fordele ansvaret for gjennomføringen av Syngende skole på din skole. Last ned .pdf eller .docx format for videre bearbeidelse.


dokument_ikon.png

Mal for halvårsplan

Bruk malen til å fordele ansvaret for gjennomføringen av Syngende skole på din skole. Last ned .pdf eller .docx format for videre bearbeidelse.


dokument_ikon.png

Mal for framdriftsplan

Bruk malen til å fordele ansvaret for gjennomføringen av Syngende skole på din skole. Last ned .pdf eller .docx format for videre bearbeidelse.


dokument_ikon.png

Syngende halvårsplan - bokmål

Bruk periodeplanen til å planlegge klassens sangaktiviteter i de ulike fagtimene for hele semesteret.


dokument_ikon.png

Syngande halvårsplan - nynorsk

Bruk periodeplanen til å planleggje klassens sangaktiviteter i de ulike fagtimene for hele semesteret.


dokument_ikon.png

Syngende timeplan (bokmål/nynorsk)

Skriv ut timeplanen og heng den opp på veggen i klasserommet for å holde telling på hvor ofte dere synger.