Planleggingsverktøy

Her finner du maler, veiledninger, timeplaner og andre verktøy som hjelper skolen din å sette sangaktivitetene i et system.

Alt materiell er kun til intern bruk på Syngende skoler og skal ikke videredistribueres.


 
dokument_ikon.png

Mal for ansvarsfordeling

Bruk malen til å fordele ansvaret for gjennomføringen av Syngende skole på din skole. Last ned .pdf eller .docx format for videre bearbeidelse.


dokument_ikon.png

Mal for halvårsplan

Bruk malen til å fordele ansvaret for gjennomføringen av Syngende skole på din skole. Last ned .pdf eller .docx format for videre bearbeidelse.


dokument_ikon.png

Mal for framdriftsplan

Bruk malen til å fordele ansvaret for gjennomføringen av Syngende skole på din skole. Last ned .pdf eller .docx format for videre bearbeidelse.


dokument_ikon.png

Syngende timeplan (bokmål/nynorsk)

Legges ut snart.


dokument_ikon.png

Syngende halvårsplan (bokmål/nynorsk)

Legges ut snart.


dokument_ikon.png

Plan for gjennomføring

Legges ut snart.


dokument_ikon.png

Mal for personalseminar

Legges ut snart.