Dette får en Syngende skole

- detaljert beskrivelse

Alle Syngende skoler får tilsendt en prosjektplan som er basert på De 7 momentene. Med utgangspunkt i denne lager skolen sin egen strategi for gjennomføring av modellen - akkurat så omfattende som dere selv ønsker.

 

NYHET! - Tilgang til 4 metodiske webinarer

I løpet av skoleåret blir det publisert fire ulike webinarer som lærerne får tilgang til når som helst gjennom innlogging på Syngende skole-innloggingssiden. De fire webinarene kommer i 2018 – 2019 til å omhandle følgende temaer:

I        Å sikre at Syngende skole ikke blir et «stunt», men en varig forandring

På dette webinaret tar vi for oss blant annet temaer som forankring av tiltaket hos de ansatte, hvordan skape felles eierskap, hvordan få organisert og aktivisert sangambassadører på skolen, hvordan systematisere sangtiltakene i skolens hele årshjul samt grunnleggende sangledelse.

II       Slik skaper du skolens helt egne sangrepertoar

På dette webinaret får deltakerne tips til repertoarkilder, de får tips til hvordan man kan tenke når man velger repertoar, hjelp til å tenke praktisk organisering av sangene, tips til temaer for fellessamlinger samt til hvordan lærere, elever og foreldre kan involveres i interne sangvalgprosesser.


FB_VoksenSkole2017_LarsOpstad_040.jpg

III      Hva sier forskning om sang?

På dette webinaret presenteres aktuell og relevant forskning innenfor området. Vi behandler både sangens og musikkens egen verdi, men også sangens og musikkens effekt ur et instrumentelt perspektiv. Vi får høre hva forskere sier om sangens rolle i skolehverdagen og relatert til skolens helhetlige oppdrag. Vi drøfter også hvilken betydning sangen på skolen har i forhold til det fremtidige voksenlivet og til samfunnet generelt.

IV      Praktisk case-study: Planlegg en fellessamling eller et arrangement!

På dette webinaret får deltakeren en innføring i hvordan planlegge en fellessamling eller et sangarrangement. Arrangementet kan omhandle kun elever på skolen, eller også være et arrangement der skolen åpner dørene også for aktører utenfor skolen, f eks for foreldre, nærliggende institusjoner, barnehager, lokale kor osv. På webinaret gis både praktiske og kreative tips som skal bidra til at deltakeren blir tryggere i sin rolle som arrangør. Som en oppfølging av webinaret oppfordres deltakeren til å sende inn et forslag til plan, og, dersom han/hun ønsker det, få tilgang til konkrete tilbakemeldinger fra Syngende skole.


Tilgang til Sangbanken

Sangbanken er en nettressurs rettet mot lærere i grunnskolen, med et bredt sangrepertoar som vil fenge barn aldre. Sangbanken består av fire deler: Sanger, metodikk, idébank og fellessamlinger.

Sangene spenner fra enkle sangleker, via sanger med bevegelse og rytmikk til kanon og flerstemte låter som virkelig groover. Alle sangene presenteres med video eller ledsages med lydspor, og er lagt i et toneleie tilpasset barns stemmer. Repertoaret er i hovedsak valgt ut med tanke på at det skal kunne synges når som helst – og hvor som helst. I Sangbanken det også korte metodikkvideoer som gjør det morsomt og ufarlig å dra i gang sang med elevene, og enkelt å hjelpe elevene med å synge godt. I tillegg finner du gode forslag til aktiviteter, opplegg, og innhold til fellessamlinger m.m. Les mer om Sangbanken.

soundcloud_profil.png

BT2B3529.jpg

To kursplasser til Syng-det!-kurs

På Syng det!-kursene får deltakerne synge nytt repertoar sammen med mange andre sangglade pedagoger, korsangere og andre interesserte.

Deltakerne får lære seg nye sanger som de kan bruke med sine elever/sangere, de får lære seg kortsanger som kan innlæres på gehør og de får også tips til bodypercussion, koreografier samt en god del nyttig metodikk. Deltakerne trenger ikke å ha erfaring fra sangledelse fra tidligere! Dette kurset er nyttig både for den uerfarne og for den erfarne læreren, sangeren eller sanglederen. Les mer om Syng det!-kurs


Syng-det! 1 / Syng-det! 2 - hefte

Hefte med sanger og enkel metodikk, rytmikk og bevegelse.

Sangheftet er til hjelp og inspirasjon for alle lærere på skolen. Tilhørende lydfiler og instuksjonsvideoer ligger i Sangbanken. Syng det-heftene er del av serien «Musikk i Skolen inspirerer»

syngdet1_og_2_kollasj.png

 
materiell_illustrasjon.png

Planleggings- og forankringsverktøy

Materiale som hjelper skolen med bli en aktiv Syngende skole. På den nye Syngende skole-innloggingsportalen ligger bl.a:  

  • To sangårshjul (for småskole og mellomtrinn)

  • Prosjektplan som skolen selv fyller ut

  • Kjernetroppshåndbok til de ansatte som tar ansvar for å drive satsingen framover

  • Opplegg til to personalseminarer

  • Ukeplaner til planlegging

  • Forslag og innspill til hvordan sang kan brukes som en enkel og effektiv aktivitet i skolehverdagen og i de ulike fagene.

Innholdet i innloggingsportalen oppdateres over tid slik at det alltid er noe for enhver skole. Verktøyene skal være til støtte og inspirasjon, og brukes slik skolen selv ønsker.

Effekter til klassrommet: 

Elementer som bidrar til å forankre Syngende skole hos elevene: Sangtimeplaner (kopieringsoriginaler), sangbuttons for skolens sangambassadører, sangbokmerker til nedlasting og laminering, og "Vi er en syngende skole"-plakat.


FB_VoksenSkole2017_LarsOpstad_033.jpg

Nyhetsbrev, rådgivning og nettverk

Alle Syngende skoler vil motta nyhetsbrev med aktuelt innhold for satsingen. Dere kan også når som helst kontakte oss for råd og spørsmål, eller rett å slett for å fortelle oss det dere har på hjertet.

Skolen blir også en del av Syngende skole-nettverket. Gjennom nettverket kan skolene dele erfaringer, få råd og tips, bli inspirert og knytte kontakter. Syngende skole har en aktiv Facebookside med en tilhørende Facebookgruppe der både lærere på skolene og våre pedagoger er aktive.