Vi vil søke om å bli en satsingskole

Vi får

 • Syngende skole-pakke og tilgang til Sangbanken
 • Kompetansehevende seminarer
 • 2 kursplasser på Syng det!-kurs

Vi vil:

 • Engasjere hele kollegiet i Syngende skole
 • Vise andre skoler hvordan vi jobber med sang
 • Jobbe aktivt med å integrere sang i skolehverdagen

 

   

   

   

   

   

   

   

  Søknadsfrist er 6. mai 2018