BT2B0503_NYRED.jpg

Søk om å bli en
Syngende satsingsskole

Dere satser på sang og vi satser på dere!

Sats på sang!

Får ekstra kurs og veiledning for å satse på sang! Syngende satsingsskoler motiverer hele personalet til å satse på sang, og blir et fyrtårn for andre skoler.

Syngende satsingsskoler får en rekke ekstraressurser for å satse systematisk på sang. Tilgang til ressursbanken Sangbanken.no gir lærerne et vell av opplæringsvideoer og ressurser til å skape mer sangaktivitet tilpasset ulike klasser, fag og årstider. Skolene får også to årlige inspirasjonsseminarer, samt tett oppfølging og redusert egenandel.

Til gjengjeld forplikter skolen seg til å følge en avtale som inngås med Musikk i Skolen. Modellen er treårig, men skolen forplikter seg til kun ett år om gangen. En innvilget søknad gjelder imidlertid for tre år, skolen trenger ikke å søke på nytt for hvert år.

Skreddersy din Syngende skole!

Syngende skole handler først og fremst om en dreining av fokus mot mer sang i undervisningen. Det er altså ikke et mål å gjøre store endringer, eller innføre helt nye oppgaver. Dere tar utgangspunkt i eksisterende sangtradisjoner og -aktiviteter, og utarbeider en plan for hvordan skolen skal jobbe med Syngende skole-modellen gjennom året. Dere får også utfyllende forslag fra oss som kan benyttes dersom dere ønsker det.


Fyrtårn for sang

Satsingsskolene skal være fyrtårn for skoler som ønsker å synge mer. Dere trenger ikke være kjempegode på sang fra før, men må ha et felles ønske i kollegiet om å ta i bruk mer sang i alle klasser.

Som satsingsskole skal dere vise andre hvordan dere jobber med sang, både i kollegiet og med elevene, til inspirasjon og motivasjon for andre. Det gjøres ved å være i dialog med oss i Syngende skole, svare på oppfølgingsspørsmål og jevnlig sende oss enkle bilder og informasjon om hva dere holder på med. Hensikten er å anvende denne kunnskapen til inspirasjon for skoler som ikke deltar i satsingen.

Satsingsskolene skal hjelpe oss med å være eksempler til etterfølgelse for andre, slik at enda flere elever enn i dag skal få oppleve sang som uttrykksform og som middel til læring. 


Dette får en Syngende satsingsskole

Syngende satsingsskoler får i likhet med andre Syngende skoler tilgang til alt av innholdet i Syngende skole-pakken

I tillegg får alle satsingsskoler følgende:

  • To personalseminarer pr. skoleår for kjernetroppen og hele personalet på deres skole.

  • Tettere oppfølging fra Syngende skole-sekretariat.

  • Pris/egenandel: skolen betaler kun 1800 kr pr. skoleår


Dette forventes av en Syngende satsingsskole:

Forpliktelser og forventing til gjennomføring:

  • Å lage en plan og struktur for skolens sangvirksomhet (årshjul, arbeidsfordeling, nye tradisjoner osv.). Dette gjøres i samarbeid med Syngende skole-pedagoger.

  • Å forplikte seg til å forankre ny struktur, og utarbeide nye rutiner.

  • Å forplikte seg til å opprette en «kjernetropp» som skal bidra til forankring av sang og sangstrukturen på skolen, samt å nedsette minimum 2 timer per måned til dette arbeidet (må være en betalt ressurs).

  • Å aktivt bidra tilbake inn i Syngende skole-programmet gjennom jevnlig deling av tiltak, strukturer, arrangementer, gode eller dårlige erfaringer, tips, bilder, lydfiler etc.

  • Å forankre og synliggjøre at man har valgt å bli en syngende skole

  • Å være åpen for å delta på undersøkelser, forskning og kartleggingsspørsmål


Søk om å bli en Syngende satsingsskole

Bruk skjemaet til høyre for å sende inn søknaden om å bli en Syngende satsingsskole.


Til søknadsskjema

Søknadsfristen for skoleåret
2018/2019 er utgått. Nye plasser
vil lyses ut våren 2019.