SØK OM Å BLI EN SATSINGSSKOLE! 

Dere satser på sang og vi satser på dere!

Det er mulig å søke om å bli en satsingsskole i Syngende skole. Det betyr at skolen får en mengde ressurser fra oss til hjelp med å implementere sang på skolen i større grad enn i dag. Skolen skal gjennomføre Syngende skole-modellen og vise andre skoler hvordan man kan jobbe med å få mer sang i skolen. Dere trenger ikke være kjempegode på sang fra før, men ha et felles ønske i kollegiet om å ta i bruk mer sang i alle klasser. Alle ansatte på en Syngende skole er en del av satsingen - både den som elsker å synge og den som synes sang er litt utenfor komfortsonen skal ha sin plass. 

Skoleåret 2016/2017 har vi 31 satsingsskoler over hele landet, og vi tar inn ca. 8 nye skoler høsten 2017. Satsingsskolene deltar i en 3-årig satsing, men skolen forplikter seg til ett år av gangen.

I likhet med Syngende skoler er målet å forankre sangen som en naturlig og aktiv del av skolehverdagen.Dette oppnås gjennom:

  • At skolen skaper en positiv holdning til sang
  • Å styrke sang som et aktivt virkemiddel for et bedre skole- og læringsmiljø
  • Å gi lærerne de metodiske verktøyene de trenger for å kunne sette i gang sang
  • At skolen etablere permanente systemer for å sikre daglig sang for alle skolens elever