Skolenes_sangdag_15.jpg

Søk om å bli en Syngende satsingsskole

Dere satser på sang og vi satser på dere!

Hva gjør en Syngende satsingsskole?

Forskjellen mellom vanlige Syngende skoler og Syngende satsingsskoler er at sistnevnte forplikter seg til å følge en avtale som inngås med Musikk i Skolen, og samtidig får en rekke ressurser fra oss for å gjennomføre prosessen på skolen. Modellen er treårig, men skolen forplikter seg til kun ett år om gangen. En innvilget søknad gjelder imidlertid for tre år, skolen trenger ikke å søke på nytt for hvert år.

Syngende skole handler først og fremst om en dreining av fokus mot mer sang i undervisningen, og ikke om å gjøre store endringer eller innføre helt nye oppgaver. Dere tar utgangspunkt i eksisterende sangtradisjoner og -aktiviteter og utarbeider en plan for hvordan skolen skal jobbe med Syngende skole-modellen gjennom året. Dere får utfyllende forslag fra oss som kan benyttes dersom dere ønsker det.

FYRTÅRN FOR SANG
Satsingsskolene skal være fyrtårn for skoler som ønsker å synge mer. Dere trenger ikke være kjempegode på sang fra før, men ha et felles ønske i kollegiet om å ta i bruk mer sang i alle klasser. Som satsingsskole skal dere vise andre hvordan dere jobber med sang, både i kollegiet og med elevene, til inspirasjon og motivasjon for andre. Det gjøres ved å være i dialog med oss i Syngende skole, svare på oppfølgingsspørsmål og jevnlig sende oss enkle bilder og informasjon om hva dere holder på med. Hensikten er å anvende denne kunnskapen til inspirasjon for skoler som ikke deltar i satsingen.

Satsingsskolene skal hjelpe oss med å være eksempler til etterfølgelse for andre, slik at enda flere elever enn i dag skal få oppleve sang som uttrykksform og som middel til læring. 

Dette får en Syngende satsingsskole

Syngende satsingsskoler får i likhet med andre Syngende skoler tilgang til alt av innholdet i Syngende skole-pakkenI tillegg får alle satsingsskoler følgende:

  • To personalseminarer pr. skoleår for kjernetroppen og hele personalet på deres skole.

  • Tettere oppfølging fra Syngende skole-sekretariat.

  • Redusert egenandel på kun 1800 kr pr. skoleår

Det knyttes større forpliktelser og forventing til gjennomføring til en satsingsskole.  Fra satsingsskolene forventes det bl.a følgende:

  • Å lage en plan og struktur for skolens sangvirksomhet (årshjul, arbeidsfordeling, nye tradisjoner osv.). Dette gjøres i samarbeid med Syngende skole-pedagoger. Å forplikte seg til å forankre strukturen og utarbeide nye rutiner.
  • Å forplikte seg til å opprette en «kjernetropp» som skal bidra til forankring av sang og sangstrukturen på skolen, samt å nedsette minimum 2 timer per måned til dette arbeidet (må være en betalt ressurs).
  • Å aktivt bidra tilbake inn i Syngende skole-programmet gjennom jevnlig deling av tiltak, strukturer, arrangementer, gode eller dårlige erfaringer, tips, bilder, lydfiler etc.
  • Å forankre og synliggjøre at man har valgt å bli en syngende skole
  • Å være åpen for å bli underlagt undersøkelser, forskning og kartleggingsspørsmål
 Elever fra ulike skoler synger sammen med Oslo Filharmonien på Skolenes sangdag 2018 i Oslo Konserthus.

Elever fra ulike skoler synger sammen med Oslo Filharmonien på Skolenes sangdag 2018 i Oslo Konserthus.

Søk om å bli en Syngende satsingsskole

Bruk skjemaet til høyre for å sende inn søknaden om å bli en Syngende satsingsskole.

Til søknadsskjema

Søknadsfristen for skoleåret
2018/2019 er utgått. Nye plasser
vil lyses ut våren 2019.