HVA ER SYNGENDE SKOLE?

Syngende skole er en nasjonal satsing på sang, rettet mot elever i norsk grunnskole. Inspirasjonskilden er det britiske sangprogrammet SingUp, og er ett av fem programmer i den nasjonale sangsatsingen Krafttak for sang. Operatør for Syngende Skole er Musikk i skolen.

Syngende skole springer ut av et ønske om å sikre sangens plass i den norske skolehverdagen, side om side med naturfag, matematikk og leseundervisning. 

Vi ønsker at så mange barn og unge som mulig skal få anledning til å få en relasjon til sang, oppleve sang og ikke minst synge selv. Som en positiv konsekvens får barn og unge repertoar, sangaktiviteten bidrar til en styrket identitetsfølelse og er derved med på å bygge en mer bevisst og stødig kulturell grunnmur.

Syngende skole jobber for å forankre sangen som en naturlig og aktiv del av skolehverdagen til alle barnDet skjer gjennom: 

  • At skolen skaper en positiv holdning til sang
  • Å styrke sang som et aktivt virkemiddel for et bedre skole- og læringsmiljø
  • Å gi lærerne de metodiske verktøyene de trenger for å kunne sette i gang sang
  • At skolen etablere permanente systemer for å sikre daglig sang for alle skolens elever

HVORFOR SYNGENDE SKOLE?

Sang kan bidra til et mer positivt læringsmiljø, til bedre psykisk helse for den enkelte og til et mer inkluderende psykososialt miljø. Forskning peker på at sang og felles musisering har positiv effekt både på kognitive prosesser, språkinnlæring, hukommelse, motivasjon og psykisk helse. Sang kan forebygge mobbing og bidra til en naturlig integrering av barn fra andre kulturer og språk. Gjennom sangen skapes også tradisjoner som blir felleseie for alle barn og voksne på skolen – uansett sosial eller geografisk bakgrunn og alder. Ikke minst er det viktig at både elever og lærere får et sunt og bevisst forhold til sin egen tale- og sangstemme.

Vi ønsker alle barneskoler hjertelig velkommen til Syngende skole!