Kontakt oss

Syngende skole v/Musikk i Skolen
Fossveien 24
0551 Oslo

Postadresse:
Musikk i Skolen
Postboks 2073 Grünerløkka
0505 Oslo

Telefon: 940 84 243

 

Skriv til oss

Bruk skjemaet til høyre for å sende oss en henvendelse.


 

MUSIKK I SKOLEN

OPERATØR FOR SYNGENDE SKOLE

Syngende skole er en del av Krafttak for sang, men utvikles og driftes av Musikk i Skolen. Alle Syngende skoler får halv pris på medlemskap hos oss. Musikk i Skolen er en aktiv og sterk medlemsorganisasjon for alle som er opptatt av å styrke barn og unges læringsarenaer med praktisk-estetiske virkemidler. Vi arrangerer konferanser og fagsamlinger som Musikklærernes dag og er en av initiativtakerne og arrangør bak Skolenes Sangdag. Vi er medarrangør for Veslefrikk og MusTek. 

I tillegg til å gi store medlemsfordeler bidrar ditt medlemskap til at Musikk i Skolen får større gjennomslagskraft i vårt arbeid for å styrke barn og unge kulturelle oppvekstvilkår.

Les mer om Musikk i Skolen


KRAFTTAK FOR SANG

Krafttak for sang sin visjon er et syngende samfunn der alle mennesker får del i sangen som kilde til glede, kreativitet, identitet, helse og egenutvikling. Vi jobber for at alle mennesker skal få et inkluderende sangtilbud uavhengig av funksjonsnivå, alder, bosted og etnisitet. 

Krafttak for sang tror på sangens mange positive effekter for enkeltmenneske og samfunnet som helhet, effekter som er godt understøttet av nyere forskning. For å oppnå visjonen har vi opprettet fem programområder: Sang for barn og unge, Sang i eldreomsorgen, Sang og inkludering, Sang og helse og Sang i lokalsamfunnet.

Les mer om Krafttak for sang