Kontakt oss

Syngende skole v/Musikk i Skolen
Fossveien 24
0551 Oslo

Postadresse:
Musikk i Skolen
Postboks 2073 Grünerløkka
0505 Oslo

✆ Telefon: 940 84 052

@ Epost: syngendeskole@musikk.no

 

Skriv til oss

Bruk skjemaet for å sende oss en henvendelse.


 

MUSIKK I SKOLEN
OPERATØR FOR SYNGENDE SKOLE

Syngende skole er en del av Krafttak for sang, men utvikles og driftes av Musikk i Skolen. Musikk i Skolen er en aktiv og sterk medlemsorganisasjon for alle som er opptatt av å styrke barn og unges læringsarenaer med praktisk-estetiske virkemidler. Vi arrangerer konferanser og fagsamlinger som Musikklærernes dag og er en av initiativtakerne og arrangør bak Skolenes Sangdag. 

I tillegg til å gi store medlemsfordeler bidrar ditt medlemskap til at Musikk i Skolen får større gjennomslagskraft i vårt arbeid for å styrke barn og unge kulturelle oppvekstvilkår.

Les mer om Musikk i Skolen


KRAFTTAK FOR SANG

Krafttak for sang er finansiert av Kulturdepartementet, med tverrpolitisk støtte for sitt arbeid med å styrke sangkultur og sangglede i hele Norge. I samarbeid med våre partnere, forskningsmiljøer og andre sang- og musikkaktører utvikler KFS programmer, fagdager, informasjonsmateriell, kurs, nettresurser og konferanser. 

Dagsaktuell forskning om sang som kilde til glede, kreativitet, identitet, helse og egenutvikling er fundament for alle deres aktiviteter. KFS programmer bruker sang til å skape gode opplevelser, men også som et verktøy for læring, mestring, kulturformidling og relasjonsbygging.

KFS mener at sang kan brukes til nesten alt; fra metodisk språktrening, og effektivisering av arbeidshverdagen, til kunstneriske, dyptgripende møter mellom mennesker!

Les mer om Krafttak for sang