Satse på sang dette skoleåret?

Bruk

Lær aktiverende og spennende sangaktivitet til bruk i klasserommet!

Lær mer om hvordan dere kan bruke mer sang- og sangaktivitet i skolehverdagen: få tilgang til en rik ressursportal av opplæringsvideoer, og gå på kurs med inspirerende pedagoger.

Mange lærere ønsker å bruke mer sang i skolehverdagen, men trenger inspirasjon og opplæring for å få det til. Ansatte ved en Syngende skole får tilgang til et rikt utvalg spennende opplæringsvideoer og digitale verktøy i ressursportalen Sangbanken.no. Sangaktivitetene er tilpasset ulike alderstrinn, fag og årstider.

I tillegg får skolene veiledningsmateriell, kurs og konkrete verktøy for å kunne arbeide systematisk med sang. Ved ønske om å satse spesielt på sang, kan skolen søke om å være satsingsskole.

Målet for kompetansehevingen er å gi alle elever muligheten til å bli kjent med sin egen stemme, norske sangskatter og gleden ved å synge - sammen eller alene.