HVA ER EN SATSINGSSKOLE? 

HVA GJØR EN SATSINGSSKOLE?
Syngende skole handler først og fremst om en dreining av fokus mot mer sang i undervisningen, og ikke om å gjøre store endringer eller innføre helt nye oppgaver. Dere tar utgangspunkt i eksisterende sangtradisjoner og -aktiviteter og utarbeider en plan for hvordan skolen skal jobbe med Syngende skole-modellen gjennom året. Dere får utfyllende forslag fra oss som kan benyttes dersom dere ønsker det. 

FYRTÅRN FOR SANG
Satsingsskolene skal være fyrtårn for skoler som ønsker å synge mer. Dere trenger ikke være kjempegode på sang fra før, men ha et felles ønske i kollegiet om å ta i bruk mer sang i alle klasser. En satsingsskole skal vise hvordan dere jobber med sang, både i kollegiet og med elevene, til inspirasjon og motivasjon for andre. Det gjøres ved å være i dialog med oss i Syngende skole, svare på oppfølgingsspørsmål og jevnlig sende oss enkle bilder og informasjon om hva dere holder på med. Hensikten er at andre lærere og skoler skal se dette og tenke «det kan vi få til her hos oss også!» eller «å, den sangen var fin, den hadde elevene mine likt». På den måten får vi spredd sang og metodiske idéer til flere skoler, som ikke deltar i satsingen men ønsker at elevene skal få synge mer. Satsingsskolene skal hjelpe oss med å være eksempler til etterfølgelse for andre, slik at enda flere elever enn i dag skal få oppleve sang som uttrykksform og som middel til læring. Informasjonen spres nasjonalt gjennom Syngende skoles sekretariat.

Vi inviterer alle motiverte skoler til å drøfte Syngende skole i kollegiet og sammen ta avgjørelsen om å søke om å bli en satsingsskole i Syngende skole. 

PRIS

Å bli en Syngende skole 2017/18 koster kr. 5000,- (inntil 200 elever)/ kr. 5500,- (mer enn 200 elever)