Om Syngende skole

FB_VoksenSkole2017_LarsOpstad_116_cropped.png

Hva er en Syngende skole?

Syngende skole er en nasjonal satsing på sang rettet mot elever i norsk grunnskole, og er et av programmene under Krafttak for sang. Syngende skole utvikles og driftes av Musikk i Skolen. Inspirasjonskilden for satsingen er det britiske sangprogrammet SingUp. Tidligere var det kun mulig å bli en Syngende skole ved å søke om å være satsingsskole. Fra og med skoleåret 2017-18 ble det åpnet for at alle skoler kan bli Syngende skoler. Det er fortsatt mulig å søke om å være satsingsskole.

Målsetting

Vi ønsker at dagens generasjon barn og unge skal få anledning til å bli kjent med og utvikle sin egen stemme og få et felles repertoar de kan eie resten av livet.
Sangaktiviteten bidrar til en styrket identitetsfølelse og til å bygge en mer bevisst og stødig kulturell grunnmur.

Syngende skoler jobber for å forankre sangen som en naturlig og aktiv del av skolehverdagen til alle eleveneDet skjer gjennom: 

 • At skolen skaper en positiv holdning til sang
 • Å styrke sang som et aktivt virkemiddel for et bedre skole- og læringsmiljø
 • Å gi lærerne de metodiske verktøyene de trenger for å kunne sette i gang sang
 • At skolen etablere permanente systemer for å sikre daglig sang for alle skolens elever
 
 
Syngendeskole_Ilaskole2015_LarsOpstad_017.jpg

Hvorfor Syngende skole?

Sang kan bidra til et mer positivt læringsmiljø, til bedre psykisk helse for den enkelte og til et mer inkluderende psykososialt miljø. Forskning peker på at sang og felles musisering har positiv effekt både på kognitive prosesser, språkinnlæring, hukommelse, motivasjon og psykisk helse. Gjennom sangen skapes også tradisjoner som blir felleseie for alle barn og voksne på skolen – uansett sosial eller geografisk bakgrunn og alder. Ikke minst er det viktig at både elever og lærere får et sunt og bevisst forhold til sin egen tale- og sangstemme.

 

Syngende skole i praksis

Hovedmålet for Syngende skole er å forankre sangen som en naturlig del av skolehverdagen. For å oppnå dette har utarbeidet en modell basert på syv momenter som utgjør den praktiske gjennomføringen av programmet. Ved å gjennomføre disse syv momentene vil skolen oppnå både en positiv holdningsforandring til sang hos elever og lærere, og få de nødvendige metodiske verktøyene som trengs for å beholde sangen som en aktiv del i skolens liv. 

   
   

  De 7 momentene

  • Forankre prosjektet hos ansatte og elever
  • Kompetanseheving for lærere og elever
  • Organisere daglig sang for alle elever
  • Systematisere skolens samlede sangaktiviteter og tradisjoner
  • Etablere skolens repertoar
  • Samhandle med andre kulturaktører i lokalmiljøet
  • Profilere prosjektet internt og eksternt
  BT2B0446_cropped.png

  Bli en Syngende skole

  Å bli en Syngende skole er å si ja til en endringsprosess for å gjøre sang til en levende del av skoledagen for alle elever. Med motiverende lærerkurs og innføring av sangambassadører i klassene senkes terskelen for å la barna synge, også for de lærerne som ikke er komfortable med å synge selv.

  Les mer om priser og hva skolen får ved å bli en Syngende skole.


  Syngende skoler 2017/2018

  I de tre første årene har Syngende skole - programmet vært en satsing for utvalgte skoler som har søkt om deltagelse. Fra skoleåret 2017/2018 er satsingen utvidet og omfatter nå også skoler som gjennomfører programmet på egenhånd. Totalt finnes det for tiden 56 Syngende skoler fordelt på 17 fylker og 45 kommuner.

  Satsingsskoler er markert med (S)

  Buskerud:
  Sundvollen oppvekstsenter (S), Hole
  Skavanger skole (S), Kongsberg
  Åsen skole, Mjøndalen

  Akershus:
  Hebekk skole (S), Ski
  Finstad skole, Ski
  Eiksmarka skole, Bærum
  Vestby skole, Vestby
  Brønnerud skole, Ås
  Framtun skole, Auli
  Bjørnemyr skole, Nesodden
  Mellom-Nes skole, Asker

  Hordaland:
  Fusa skule (S), Fusa
  Eikelandsosen skule (S), Fusa
  Strandvik Montessori (S), Fusa
  Ågotnes skule (S), Fjell
  Samnanger barneskule (S), Samnanger
  Ostereidet barneskule (S), Lindås
  Fedje skule, Fedje
  Valen skule, Kvinnherad
  Bjørndalsskogen skole, Bergen
  Landro skule, Fjell
  Møhlenpris oppveksttun, Bergen

  Rogaland:
  Grøne Bråden skole, Eigersund
  Madlavoll skole, Stavanger
  Ganddal skole, Sandnes

  Finnmark:
  Sørvær Oppvekstsenter, Hasvik
  Pasvik skole, Sør-Varanger

  Troms:
  Manndalen skole, Kåfjord
  Mellembygd Kultur- og oppvekstsenter, Målselv

  Sør-Trøndelag:
  Byåsen skole (S), Trondheim
  Ila skole, Trondheim
  Sørborgen skole, Klæbu
  Bispehaugen skole, Trondheim
  Byåsen videregående skole, helse- og oppvekstavdelingen, Trondheim

  Nord-Trøndelag:
  Skatval skole (S), Stjørdal
  Kvislabakken skole, Stjørdal
  Halsan barneskole, Levanger
  Røyrvik Oppvekstsenter, Røyrvik
  Otterøy skole, Namsos

  Telemark:
  Grenland Kristne skole, Skien

  Hedmark:
  Hamar Montessoriskole, Hamar

  Oslo:
  Voksen skole (S), Oslo
  Lindeberg skole, Oslo
  Møllergata skole, Oslo

  Østfold:
  Bytårnet skole (S), Moss
  Askimbyen skole (S), Askim
  Trara skole (S), Fredrikstad

  Møre og Romsdal:
  Volsdalen skole (S), Ålesund
  Dalabrekka skole, Kristiansund
  Batnfjord skule, Gjemnes

  Sogn og Fjordane
  Førde barneskule (S), Førde
  Norane Oppvekstsenter, Sogndal

  Vest-Agder:
  Årnes skole (S), Lyngdal
  Vanse barneskole (S), Farsund

  Oppland:
  Søre Ål (S), Lillehammer

  Nordland:
  Lamarka skole, Sortland