“Glade barn lærer bedre!”

FB_VoksenSkole2017_LarsOpstad_116_cropped.png
 

Hva er Syngende skole?

Sang som en naturlig og aktiv del av hverdagen!

På en Syngende skole kan alfabetet synges, matematikk blir til sanglek, og midt i naturfagtimen rekker en småtrøtt elev opp hånden og sider “nå må vi synge, så vi får litt energi igjen!”


Mange lærere ønsker å bruke mer sang i skolehverdagen, men trenger inspirasjon og opplæring for å få det til. Ansatte ved en Syngende skole får tilgang til et rikt utvalg spennende opplæringsvideoer og digitale verktøy i ressursportalen Sangbanken.no. Sangaktivitetene er tilpasset ulike alderstrinn, fag og årstider. I tillegg får skolene veiledningsmateriell, kurs og konkrete verktøy for å kunne arbeide systematisk med sang.
Ved ønske om å satse spesielt på sang, kan skolen søke om å være satsingsskole.

Hvorfor akkurat sang?

Forskning på sang og helse viser at det å synge sammen styrker opplevelsen av tilhørighet, identitet og samhold. I tillegg reduseres stressnivået i kroppen, og produksjonen av lykkehormoner stimuleres. Sang krever heller ingen instrumenter, og er enkelt å dra i gang - hvor- og når som helst!

Syngende skole- et skoleutviklingsprogram

Syngende skole er et skoleutviklingsprogram som skal styrke og forankre sangen som en naturlig del av skolehverdagen og skolens virksomhet.

Den nasjonale satsingen er rettet mot elever i norsk grunnskole, og er et av programmene under Krafttak for sang. 

Syngende skole utvikles og driftes av Musikk i Skolen. Inspirasjonskilden for satsingen er det britiske sangprogrammet SingUp. Gjennom økt kompetanse hos lærerne og mer systematisk og aktiv bruk av sang som aktivitet i alle fag, blir sangen en anturlig del av både selve undervisningen og skolens virksomhet.

Syngende skole-programmet bidrar til å:

 • Styrke skolens faste læringsprosesser

 • Forbedre sosial samhandling mellom både barn og voksne

 • Skape gode estetiske opplevelser som gir elevene mestringsfølelse og stolthet

 • Styrke skolens felles identitet


Målsetting

Vi ønsker at dagens generasjon barn og unge skal få anledning til å bli kjent med og utvikle sin egen stemme, og få et felles repertoar de kan eie resten av livet.

Sangaktivitet bidrar til en styrket identitetsfølelse, og til å bygge en mer bevisst og stødig kulturell grunnmur. Syngende skoler jobber for å forankre sangen som en naturlig og aktiv del av skolehverdagen til alle eleveneDet skjer gjennom: 

 • At skolen skaper en positiv holdning til sang

 • Å styrke sang som et aktivt virkemiddel for et bedre skole- og læringsmiljø

 • Å gi lærerne de metodiske verktøyene de trenger for å kunne sette i gang sang

 • At skolen etablere permanente systemer for å sikre daglig sang for alle skolens elever

 
Syngendeskole_Ilaskole2015_LarsOpstad_017.jpg

Hvorfor bli Syngende skole?

Sang kan bidra til et mer positivt læringsmiljø, til bedre psykisk helse for den enkelte og til et mer inkluderende psykososialt miljø. Forskning peker på at sang og felles musisering har positiv effekt både på kognitive prosesser, språkinnlæring, hukommelse, motivasjon og psykisk helse.

Gjennom sangen skapes også tradisjoner som blir felleseie for alle barn og voksne på skolen – uansett sosial eller geografisk bakgrunn og alder. Ikke minst er det viktig at både elever og lærere får et sunt og bevisst forhold til sin egen tale- og sangstemme.


Syngende skole i praksis - de 7 momentene

Hovedmålet for Syngende skole er å forankre sangen
som en naturlig del av skolehverdagen.

For å oppnå dette har vi utarbeidet en modell basert på syv momenter som utgjør den praktiske gjennomføringen av programmet. Ved å gjennomføre disse syv momentene vil skolen oppnå både en positiv holdningsendring til sang hos elever og lærere. I tillegg vil skolen få de nødvendige metodiske verktøyene og systemene som trengs for å beholde sangen som en aktiv del i skolens liv. 

De 7 momentene
- veien til mer sang i hverdagen!

 • Forankre prosjektet hos ansatte og elever

 • Kompetanseheving for lærere og elever

 • Organisere daglig sang for alle elever

 • Systematisere skolens samlede sangaktiviteter og tradisjoner

 • Etablere skolens repertoar

 • Samhandle med andre kulturaktører i lokalmiljøet

 • Profilere prosjektet internt og eksternt


 
BT2B0446_cropped.png

Bli en Syngende skole

Å bli en Syngende skole er å si ja til en endringsprosess for å gjøre sang til en levende del av skoledagen. Motiverende lærerkurs og tilgang til Sangbanken og metodisk verktøy senker terskelen for å la barna synge - også for de lærerne som ikke er komfortable med å synge selv.


Alle Syngende skoler

Fra skoleåret 2017/2018 er satsingen utvidet og omfatter nå også skoler som gjennomfører programmet på egenhånd.

Satsingsskoler er markert med (S)
Alumniskoler er markert med (A)

Buskerud:

Sundvollen oppvekstsenter (A), Hole
Skavanger skole (S), Kongsberg
Åsen skole, Mjøndalen

Akershus:

Hebekk skole (S), Ski
Finstad skole, Ski
Vestby skole, Vestby
Brønnerud skole, Ås
Framtun skole, Auli
Bjørnemyr skole, Nesodden
Mellom-Nes skole, Asker

Hordaland:

Fusa skule (S), Fusa
Eikelandsosen skule (S), Fusa
Strandvik Montessori (S), Fusa
Ågotnes skule (S), Fjell
Samnanger barneskule (S), Samnanger
Ostereidet barneskule (S), Lindås
Fedje skule, Fedje
Valen skule, Kvinnherad
Bjørndalsskogen skole, Bergen
Landro skule, Fjell
Møhlenpris oppveksttun, Bergen

Rogaland:

Madlavoll skole, Stavanger
Ganddal skole (S), Sandnes

Finnmark:

Sørvær Oppvekstsenter, Hasvik
Pasvik skole, Sør-Varanger

Troms:

Manndalen skole, Kåfjord
Mellembygd Kultur- og oppvekstsenter, Målselv

Sør-Trøndelag:

Byåsen skole (S), Trondheim
Ila skole, Trondheim
Sørborgen skole, Klæbu
Bispehaugen skole, Trondheim
Byåsen videregående skole, helse- og oppvekstavdelingen, Trondheim

Nord-Trøndelag:

Kvislabakken skole, Stjørdal
Halsan barneskole, Levanger
Røyrvik Oppvekstsenter, Røyrvik
Otterøy skole, Namsos

Telemark:

Grenland Kristne skole, Skien

Hedmark:

Hamar Montessoriskole, Hamar

Oslo:

Voksen skole (S), Oslo
Lindeberg skole, Oslo
Møllergata skole, Oslo

Østfold:

Bytårnet skole (S), Moss
Askimbyen skole (A), Askim
Trara skole (S), Fredrikstad

Møre og Romsdal:

Volsdalen skole (S), Ålesund
Dalabrekka skole, Kristiansund
Batnfjord skule, Gjemnes

Sogn og Fjordane

Førde barneskule (S), Førde
Norane Oppvekstsenter, Sogndal

Vest-Agder:

Årnes skole (S), Lyngdal
Vanse barneskole (S), Farsund

Oppland:

Søre Ål (A), Lillehammer

Nordland

Lamarka skole, Sortland