Kommuneavtale for Syngende skole


For å oppfordre flere skoler i kommunen til å bli en Syngende skole, har vi utarbeidet en kommuneavtale som gir flere fordeler enn det vanlige Syngende skole-programmet.


En kommuneavtale gir alle Syngende skoler i kommunen følgende:

 • Full tilgang til repertoar- og metodikkportalen sangbanken.no

 • Full tilgang til webinarer, verktøy, planer og maler på Syngende skoles ressursportal

 • To gratisplasser på Syng-det! kurs pr. skoleår

 • Fysisk materiell som sanghefter, håndbøker, plakater og buttons til skolens sangaktiviteter.

 • Bli en del av Syngende skoles nettverk og få rådgivning ved behov.

 • Bistand til å opprette eget fagnettverk for alle Syngende skoler i kommunen.


I tillegg til overnevnte punkter innbærer også en kommuneavtale følgende fordeler som er spesialtilpasset kommunen:

Reduserte egenandeler

 • For skoler med inntil 200 elever: 3850 kr pr. skoleår.
  - Ordinær pris: 5500 kr.
  For skoler med flere enn 200 elever: 4200 kr pr. skoleår.
  - Ordinær pris: 6000 kr.

Fagseminarer tilpasset skolenes behov - Gratis for Syngende kommuner.

Hvert semester kan vi tilby de ansatte på skolene et kortere fagseminar som er spesielt knyttet opp mot arbeidet med å forankre og systematisere sangen i skolehverdagen. Seminarene bygges på hverandre over tid og innholdet og rammene rundt utarbeides i tett dialog med skolene i kommunen. Modellen er basert på våre erfaringer med Syngende satsingsskoler.

Tilhører dere en Syngende kommune vil vi også dekke alle utgifter knyttet til honorar, reise og opphold for våre kursholdere.


Skjermbilde 2018-12-05 kl. 12.16.46.png

Hvordan inngår man kommuneavtale?

Kriteriene for å inngå en kommuneavtale varierer ut i fra kommunestørrelse og antallet skoler i kommunen. Er din kommune interessert? Send oss en henvendelse til syngendeskole@musikk.no.


Registrer din skole!

Er din kommune allerede i gang med en kommuneavtale og din skole er interessert i å være med? Registrer din skole her!

Skolestørrelse: *