BLI EN SYNGENDE SKOLE

En Syngende skole velger å satse på sang som en positiv og synlig aktivitet i skolehverdagen. 

Noen lærere elsker å synge og bruker mye sang i undervisningen, mens andre synes det er ubehagelig eller unødvendig. Flere lærere mener også at deres oppgave er å undervise i det faget som er deres kompetanse, og at sang ikke hører til der. Alt dette er helt i orden! Vårt mål er at elevene skal få anledning til å synge hver dag, og ikke miste muligheten til å utvikle sangstemmen, oppleve gleden ved å synge, og uttrykke seg gjennom sang. Da er lærernes oppgave å legge til rette for dette. Det er selvsagt flott om alle lærerne kan være formidlere av sang, fordi elevene vil være glade for å synge sammen med dem, men det er ikke nødvendig at alle lærere er forsangere i klassen. Vi hjelper dere!

HVA FÅR EN SYNGENDE SKOLE?

Syngende skoler får abonnement på Sangbanken, materiell til lærere, to gratis plasser på Syng det!-kurs i november og effekter til elevene. I tillegg kommer nyhetsbrev og rådgivning ved behov.

Alle Syngende skoler får tilsandt en prosjektplan som er basert på De 7 momentene, og ut fra denne lager skolen sin egen strategi for gjennomføring av modellen - akkurat så omfattende som dere selv ønsker.

Les mer om hva en Syngende skole får her.

 
Alle skoler burde være Syngende skoler!
— Barbro Helgesen, rektor ved Bjørnemyr skole