Hva er Syngende skole?

Sang som en naturlig og aktiv del av hverdagen!

På en Syngende skole kan alfabetet synges, matematikk blir til sanglek, og midt i naturfagtimen rekker en småtrøtt elev opp hånden og sider “nå må vi synge, så vi får litt energi igjen!”

Sang er en viktig del av livet til oss mennesker. Sangen følger oss gjennom ulike faser i livet, er et verktøy for oss å uttrykke oss, skaper fellesskap og den kan gi oss fantastiske musikalske opplevelser og minner. Sang er en del av vår kultur, den er en del av vår kulturarv og av vår identitet. 

Syngende skole har som mål å styrke sangens plass i norsk skole.

Sangen på skolen

Mange lærere ønsker å bruke mer sang i skolehverdagen, men trenger inspirasjon og opplæring for å få det til. Ansatte ved en Syngende skole får tilgang til et rikt utvalg spennende opplæringsvideoer, metodiske tips og digitale verktøy i ressursportalen Sangbanken.no. Sangaktivitetene er tilpasset ulike alderstrinn, fag og årstider. I tillegg får skolene veiledningsmateriell, kurs og konkrete verktøy for å kunne arbeide systematisk med sang.

Det er i programmet lagd opp til en struktur som skal hjelpe skolen å skape en systematikk over sangvirksomheten på skolen, og derved sikre at sangen ikke blir tilfeldig eller sårbar og personavhengig, men en fast aktivitet som er tilstede som en naturlig del av skolens virksomhet.