Syngende skole i praksis: 7 momenter

Hovedmålet for Syngende skole er å forankre sangen som en naturlig del av skolehverdagen. For å oppnå dette har vi nedsatt syv momenter som utgjør den praktiske gjennomføringen av satsingen. Ved å gjennomføre disse 7 momentene vil skolen oppnå både en positiv holdningsforandring til sang hos elever og lærere, og få de nødvendige metodiske verktøyene som trengs for å beholde sangen som en aktiv del i skolens liv. 

Dette er de 7 momentene. Klikk på hvert enkelt for å se forslag til gjennomføring:

  • Forankre prosjektet hos ansatte og elever
  • Kompetanseheving for lærere og elever
  • Organisere daglig sang for alle elever
  • Systematisere skolens samlede sangaktiviteter og tradisjoner
  • Etablere skolens repertoar
  • Samhandle med andre kulturaktører i lokalmiljøet
  • Profilere prosjektet internt og eksternt

Skolens egen plan

Alle Syngende skoler lager en plan for hvordan de skal gjennomføre de 7 momentene. For satsingsskolen er planen et vedlegg til avtalen med Musikk i Skolen som rektor undertegner, og skolen forplikter seg til å gjennomføre den. Planen skal lages i samarbeid mellom kjernetroppen og rektor, men vi oppfordrer dere til å inkludere lærerne i størst mulig grad i utformingen.