Kan man lære å lese gjennom sang?

 
Sangens hus forskning 2 lese.jpg

Denne artikkelen er oversatt fra dansk. 

Sang kan være med på å øke sjansene for at barn "knekker koden" og raskere tilegner seg gode lese- og skriveferdigheter.

I moderne pedagogisk forskning jobber man med begrepet “Literacy”. Det dekker ikke bare barnets evne til å lese og skrive, men er en bredere samlebetegnelse som ut over lese- og skriveferdigheter også beskriver barnets fonetiske oppmerksomhet (altså evne til å skille ordenes lyder) og fortellerevne.

En rekke forskere som har undersøkt sammenhengen mellom sang og literacy har kunnet påvise at sangaktiviteter har en positiv innflytelse på barnets evne til å lære å lese og skrive.

En metadataanalyse som inkluderte 30 tidligere studier konkluderte i 2008 med at sangaktiviteter og musikalsk trening har en sterk positiv innflytelse på små barns leseevner og evner til å fortolke ord.

Det er en rekke årsaker til nettopp denne sammenhengen. Eksempelvis danner sangaktiviteter, tydelige og trygge rammer. Dels for barnets tilegning av tekster, og dels for en styrking av overføringen fra tekst til tanke, noe som blandt annet er vesentlig for senere å kunne utvikle lese- og skrivekompetanse. Også Lamb og Gregory har i “The relationship between music and reading in beginning readers” konstatert at det er en sammenheng mellom hvor dyktige elever i 1. klasse var til å lese, og deres evne til å skille mellom toner. Det er altså en sammenheng mellom evnen til å skille mellom toner og evnen til å skille mellom lyder (fonetikk), i forbindelse med lesing.

Denne forskningslitteraturen tar for seg sammenhengen mellom sang og musikk, og barns literacy.

Anvari, Trainor m.fl (2002): Relations among musical skills, phonological procession and early reading ability in preschool children. Journal of Experimental Child Psychology, vol. 83/2, pp. 111-130.

Apfelstadt, J. (1984) Effects of Melodic Perception Instruction on Pitch Discrimination and Vocal Accuracy of Kindergarten Children. Journal of Research in Music Education 86: 10-17.

Bolduc, Jonathan (2008): The effects of music instruction on emergent literacy capacities among preschool children : a literature review I: Early Childhood Research & Practice

Bolduc, Jonathan (2012): Using Nursery Rhymes to Foster Phonological and Musical Processing Skills in Kindergarteners I: Creative Education

Corrigall, Kathleen A (2011), Associations Between Length of Music Training and Reading Skills in Children. I: Music Perception: An Interdisciplinary Journal

Darrow, Alice-Ann (2008): Music and Literacy I: General Music Today

Degé, Franziska (2015): Associations between musical abilities and precursors of reading in preschool aged children. I: Frontiers in psychology

Degé og Schwarzer (2011): The effect of a music program on phonological awareness in preschoolers I: Frontiers in psychology

Gromko, J.E. (2005). The Effect of Music Instruction on Phonemic Awareness in Beginning Readers. Journal of Research in Music Education, 53(3), 199-209.

Herrera, Lucia (2011): Effects of phonological and musical training on the reading readiness of native- and foreign-Spanish-speaking children I: Psychology of Music

Lamb, S. og A. Gregory: The relationship Between Music and Reading in Beginning Readers. Educational Psychology, 13, nr. 1, 19-26.

Lucas, Jennifer R (2007): The Relationship of Musical Pattern Discrimination Skill and Phonemic Awareness in Beginning Readers, I: Contributions to Music Education

Smith, Kathryn M. (2014): Together in Song: Building Literacy Relationships with Song-based Picture books. Language and Literacy, 3

Standley, Jayne M. (2008): Does Music Instruction Help Children Learn to Read? Evidence of a Meta-Analysis Update: Applications of Research in Music Education November 2008 27: 17-32,

Tsang, Christine D (2011), Music Training and Reading Readiness, Music Perception: An Interdisciplinary Journal

Walton, Patrick (2014), Using Singing and Movement to Teach Pre-reading Skills and Word Reading to Kindergarten Children : An Exploratory Study I: Language and Literacy

Kilde: http://videncenterforsang.dk/kan-sang-virkeligt-laere-boern-at-laese/

 
Dang Pham