Sang - veien til vennskap

 
sangens hus forskning 1.jpg

Denne artikkelen er oversatt fra dansk. 

Forskning viser at sang er en av de beste måtene å skape kontakt mellom mennesker og bygge nye vennskap

Over en periode på 7 måneder har 3 forskere fra ”Department of Experimental Psychology” ved universitet i Oxford fulgt en rekke kveldsskolekurs for å undersøke hvor knyttet personer følte seg til de andre i gruppen hvis de henholdsvis sang sammen eller tok et kunst- eller forfatterkurs.

Resultatet av undersøkelsen viste at fellesskapet blant de syngende utviklet seg raskere enn det gjorde i forbindelse med de andre aktivitetene.

Årsaken til at sang tilsynelatende fremkaller fellesskap og vennskap kommer for det første av at sang forutsetter at man arbeider synkront – at man gjør noe samtidig. Dessuten kan det kroppslige arbeidet med å frembringe lyd forårsake en økning i forskjellige hormoner (oxytocin og beta-endorfin) som gjør oss gladere og mer villige til å samarbeide. Sang fungerer på den måten som et utmerket redskap til å skape sosial samhørighet blant mennesker som ikke kjenner hverandre, og på den måten understøtte dannelsen av nye vennkap. Forfatterne argumenterer videre for at sang, som er en universal menneskelig aktivitet, uavhengig av tid og geografisk sted, har utviklet seg nettopp for å knytte større grupper tettere sammen på en effektiv måte.

Kilde: http://videncenterforsang.dk/sang-er-vejen-til-venskab/

 
Dang Pham