Lurer språket inn med sang

Lurer språket inn med sang.jpg
 

"Barn med annet morsmål enn norsk får lettere innpass i leken og lærer seg lettere språket når man synger med dem", sier musikkforsker Nora Bilalovic Kulset ved Institutt for musikk, NTNU.
Sangen gjør dessuten fantastiske ting for oss mennesker når vi synger sammen, hevder forskeren. Det gjør at vi blir en gruppe.
"Når vi synger samme sangen, må vi samarbeide. Vi puster sammen fordi vi synger i samme tempo", sier Bilalovic Kulset.
Dessuten frigjøres hormonet oksytocin når vi synger. Det gjør oss empatiske og samarbeidsvillige. Slik kan sangen gjøre at barn begynner å leke sammen og blir venner.
"Sang er virkelig en døråpner til vennskap", sier Bilalovic Kulset

Kilde: http://musikkultur.no/nyheter/lurer-inn-spraket-med-sang-6.54.442074.e30bb73eb3

 
Dang Pham