Pust - med sang

 
sangens hus forskning pust.jpg

Kan man synge selv om man ikke kan puste? Ja! Man skulle tro at hoste, kortpust og pustevansker er en hindring for sang, men faktisk viser det seg ofte at sang kan være en vei til bedre pust.

Dette gjelder eksempelvis for de 430.000 danskene som man anslår lider av kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). KOLS er en alvorlig lungesykdom som forårsakes av skadet lungevev og en kronisk betennelsestilstand i bronkiene. Det medfører kortpustethet, hoste og mindre motstandskraft mot infeksjoner som forkjølelse og lungebetennelse. KOLS rammer nesten 15 % av voksne dansker som er over 45 år, og ca. 6.000 dansker dør hvert år som følge av sykdommen, noe som det til den 4. hyppigste dødsårsaken i Danmark.

Også internasjonalt blir sykdommen mer og mer utbredt. Verdens helseorganisasjon WHO spår at KOLS i 2030 vil være den 3. hyppigste dødsårsaken i verden.

Lindring av symptomer på KOLS. Ny forskning viser dog at sang kan lindre noen av symptomene ved KOLS. En gruppe engelske forskere ved Sidney De Haan Research Centre for Arts and Health under Canterbury Christ Church University har gjennom en lengre periode jobbet med å avdekke gunstige effekter av sang for KOLS-pasienter. I en av deres undersøkelser har en gruppe på over 100 KOLS-pasienter deltatt i en 10 måneder lang prosess hvor de har sunget i kor en gang i uken. Pasientene/sangerne har fått gjennomført en lungefunksjonsmåling ved starten, midt i, og rett etter de 10 månedene med sang. Ved lungefunksjonsmålinger fokuserer man særlig på to parametre: 1. Lungefunksjonstallet (FEV₁) som angir hvor mange liter luft man kan puste ut det første sekundet av en utpust. 2. Tvunget vitalkapasitet (FVC) som angir det totale antall liter luft man kan puste ut. På begge disse parametrene opplevde deltakerne en signifikant forbedring av tilstanden deres. FEV-målingen viste at deltagerne i gjennomsnitt steg fra 54,3% til 56,3% av normal kapasitet. Når det gjaldt FVC steg de fra et gjennomsnitt på 81,7% til 85,4%. Disse resultatene er ikke bare bemerkelsesverdige fordi endringen er statistisk signifikant og altså ikke skyldes tilfeldigheter. Det er spesielt bemerkelsesverdig fordi sykdommen i seg selv normalt ville forårsake en målbar forverring av lungekapasiteten i samme periode.

Kontroll på pusten
I tillegg til en tilsynelatende forbedring av lungekapasiteten opplevde deltakerne en følelse av bedre kontroll på pusten sin. Det motvirker angsten som mange KOLS-pasienter føler når de ikke får puste. Kor-deltakelsen bidro også til å komme seg ut av den sosiale isolasjonen som sykdommen har forårsaket. Dermed kan en si at korsang bidrar positivt til både fysisk og psykisk velvære hos pasientene.

 

Les mer

Ovenstående introduksjon til sangens betydning for KOLS-pasienter er primært basert på dette studiet av Dr. Ian Morrison og hans kollegaer ved Sidney De Haan Research Centre.

Man kan se og lese mer om hva korsang kan gøre for KOLS-pasienter i denne artikkelen fra Politiken den 14. desember 2014, eller i dette innslaget fra BBC.

Er du interessert i mer forskning om effekten av sang for KOLS-pasienter er det mer å hente i følgende artikler:

Morrison m.fl (2013): A UK feasibility study on the value of singing for people with Chronic Obstrocyive Pulmonary Disease (COPD). UNESCO Observatory Multi-Disciplinary Journal in the Arts, 3., 3.

Lord m.fl. (2012): Singing classes for chronic obstructive pulmonary disease: a randomized controlled trial, BMC Pulmonary Medicine 2012, 12:69. Les artikkelen her  Undersøkelsen viser at sang har en spesifikk positiv innflytelse på pasienters helse.

Gick, Mary L. og Jennifer J. Nicol (2015): Singing for respiratory health: theory, evidence and challenges , Health Promotion International, 1-10. Les artikkelen her.

Engen, R. (2005): The singer´s breath: Implications for treatment of persons with emphysema. Journal of Music Therapy, 42, 20-48.  Undersøkelsen påviste bedre kontroll på pusten og bedre stemmeintensitet hos pasienter som synger.

Norweg, Anna (2013): Evidence for cognitive-behavioral strategies improving dyspnea and related distress in COPD I: International journal of chronic obstructive pulm.

Bonilha, A.G., Onofra, F., Vieira, L. M et al. (2008): Effects og singing classes on pulmonary function and quality of life af COPD patients. International Journal of COPD, 4, 1, 1-8. Undersøkelse av én gruppe med korsang og én kontrollgruppe som lagde forskjellig hobbyarbeid. Sanggruppen forbedret sin maksimale utåndingskraft, mens det for kontrollgruppen ble en smule forverret.

Fraser, J., Page, S. og Skingley, Ann: (2011): Drawing Breath: promoting meaning and self-management in COPD, British Journal of Community Nursing, 16, 2, 58-62.

Clift, Stephen (2014): Singing for Breathing: Participants’ perceptions of a group singing programme for people with COPD.

Prado, Maria Yuka Almeida (2009): Effects of singing classes on pulmonary function and quality of life of COPD patients.

 
Dang Pham