Lurer språket inn med sang

"Barn med annet morsmål enn norsk får lettere innpass i leken og lærer seg lettere språket når man synger med dem", sier musikkforsker Nora Bilalovic Kulset ved Institutt for musikk, NTNU.

Read More
Dang Pham
Pust - med sang

Kan man synge selv om man ikke kan puste? Sang kan være en vei til bedre pust, og lindring av hoste, kortpust og pustevansker. 

Read More
Dang Pham