Forskning

Det finnes omfattende forskning som viser sangens positive effekter for mennesket. Sang reduserer stresshormonet kortisol, samtidig som det øker «velvære-hormonet» oksytocin. Oksytocin er et viktig hormon i forbindelse med motivasjon og sosial interaksjon. I tillegg stimulerer sang og musikk mange funksjoner i hjernen samtidig. Sang stimulerer blant annet hukommelse, språkforståelse, oppmerksomhet, emosjonell speiling og sosial kontakt.

Sang kan både utføres individuelt og i et fellesskap. Sang er en aktivitet der du kan stå frem og bli synlig, eller velge å være en i mengden. Å skape flotte musiske opplevelser sammen med andre gir mestringsfølelse, skaper stolthet og styrker fellesskapet og identiteten.

Under finner du noen spennende artikler og saker som forklarer nærmere hvorfor sang har disse positive effektene.