FB_Skolenes_sangdag_2017_LarsOpstad_004_mirror.jpg

Bli en Syngende skole

Vil din skole satse på sang som en positiv og synlig aktivitet i skolehverdagen, og på den måten styrke både læringsmiljøet
og det psykososiale miljøet? Få ressursene og veiledningen til å kunne gjennomføre et sangløft!

Mer sang i hverdagen!

På Syngende skoler kan sang brukes som verktøy for læring og kreativ utfoldelse, eller for å skape morsomme og aktive “pauser” i en hektisk hverdag. Lærerne får gratis kursplass på Syng-det!-turné, tilgang til planleggings og metodiske verktøy på medlemssiden og tilgang til spennende repertoar og opplæringsvideoer på sangbanken.no


Priser for skoleåret 2019/2020

For skoler med inntil 200 elever: 5500 kr pr. skoleår.
For skoler med flere enn 200 elever: 6000 kr pr. skoleår.

Skoler som er medlem av Musikk i Skolen får 10% rabatt.
Skoler i en
Syngende kommune får 10% rabatt.

Kontakt oss på syngendeskole@musikk.no for kommuneavtale som gir ekstra gunstige fordeler.

Rabattene kan ikke legges sammen.

Fyll ut skjemaet under for å bli en Syngende skole

Ønsker skolen EHF-faktura? *
Jeg samtykker at påmeldingen er bindende *


Dette får en Syngende skole

 • Innlogging til medlemsområde på www.syngendeskole.no.

  Innloggingen gjelder kun for Syngende skoler. Her ligger bl.a kjernetroppshåndbok, veiledere, planleggings- og forankringsverktøy, plakater å laste ned, skjemaer og annen metodisk materiell 

 • Videoer og webinarer 

  Tilgang til videoer og webinarer som publiseres som publiseres jevnlig. Materialet blir arkivert og kan ses når som helst. Dette er kompetanseheving og idéoverføring av beste slag!

 • Sangbanken.no

  Tilgang til sang- og metodikkportalen Sangbanken for alle skolens ansatte

 • Syng det!-kurs:

  To gratis plasser på Syng det!-kurs, til en samlet verdi av 2700,-

 • SYNG DET! 1 eller SYNG DET! 2:

  Hefte med sanger og enkel metodikk, rytmikk og bevegelse. Sangheftet er til hjelp og inspirasjon for alle lærere på skolen. Tilhørende lydfiler og instruksjonsvideoer ligger i Sangbanken.

 • Velkomstpakke med fysisk materiell

  Skoler som blir Syngende skoler for første gang, får i tillegg tilsendt fysisk eksemplar av Kjernetroppshåndboken, effekter til elevene samt Syngende skole-plakat å henge opp.

 • Nettverk, nyhetsbrev, og rådgivning ved behov

  Ved å bli en Syngende skole vil din skole være en del av et nettverk av Syngende skoler og får tilgang til felles informasjon og arrangementer som er relevant for programmet.