FB_Skolenes_sangdag_2017_LarsOpstad_004_mirror.jpg

Bli en Syngende skole

Vil din skole satse på sang som en positiv og synlig aktivitet i skolehverdagen, og på den måten styrke både læringsmiljøet
og det psykososiale miljøet? Få ressursene og veiledningen til å kunne gjennomføre et sangløft!

TIL REGISTRERING

Mer sang i hverdagen!

På Syngende skoler kan sang brukes som verktøy for læring og kreativ utfoldelse, eller for å skape morsomme og aktive “pauser” i en hektisk hverdag. Lærerne får gratis kursplass på Syng-det!-turné, tilgang til planleggings og metodiske verktøy på medlemssiden og tilgang til spennende repertoar og opplæringsvideoer på sangbanken.no

Sangbanken er hjertet i Syngende skole-programmet. Opplæringsvideoer og materiell er utarbeidet av dyktige pedagoger med musikkfaglig bakgrunn, med mål om å enkelt vise ansatte hvordan de kan gjennomføre ulike sangaktiviteter. Ressursene er tilpasset ulike alderstrinn, fag og årstider. I tillegg til dette får skolene veiledningsmateriell, kurs og konkrete verktøy for å kunne arbeide systematisk med sang.


Sang i alle fag

Gjennom kompetanseheving for lærere, vil vi gi elevene mulighet til å utvikle sangstemmen, oppleve gleden ved å synge, og uttrykke seg gjennom sang.

Noen lærere elsker å synge og bruker mye sang i undervisningen, mens andre synes det er ubehagelig eller unødvendig. Flere lærere mener også at deres oppgave kun er å undervise i det faget som er innenfor deres kompetanse, og at sang ikke hører til der. Alt dette er helt i orden!

Vårt mål er at elevene skal få anledning til å synge hver dag. I en Syngende skole er lærernes oppgave å legge til rette for dette. Det er selvsagt flott om alle lærerne kan være formidlere av sang, fordi elevene vil glede seg over å synge sammen med dem, men det er ikke nødvendig at alle lærere er forsangere i klassen. Vi hjelper dere!Dette får en Syngende skole

Syngende skoler får i skoleår 2018-19 i tillegg følgende produkter:

Alle Syngende skoler får tilsendt en prosjektplan som er basert på de 7 momentene.
Med utgangspunkt i denne lager skolen sin egen strategi for gjennomføring av modellen - akkurat så omfattende som dere selv ønsker.

 • NYHET! - medlemsområde på www.syngendeskole.no.

  Innloggingen gjelder kun for Syngende skoler. Her ligger bl.a kjernetroppshåndbok, planleggings- og forankringsverktøy, plakater å laste ned, skjemaer og annen nyttig materiell
   

 • NYHET! - Fire webinarer 

  Tilgang til fire forskjellige webinarer som publiseres fire ganger i løpet av skoleåret. Webinarene kan oppleves når som helst og hvor mange ganger som helst! Dette er kompetanseheving og idéoverføring av beste slag! * Sangbanken:

 • Sangbanken.no

  Tilgang til sang- og metodikkportalen Sangbanken, til en verdi av 1800,-

 • Syng det!-kurs:

  To gratis plasser på Syng det!-kurs i november, til en verdi av 2700,-

 • SYNG DET! 1 eller SYNG DET! 2:

  Hefte med sanger og enkel metodikk, rytmikk og bevegelse. Sangheftet er til hjelp og inspirasjon for alle lærere på skolen. Tilhørende lydfiler og instruksjonsvideoer ligger i Sangbanken.

 • Kjernetroppshåndboken og materiell:

  Skoler som blir Syngende skoler for første gang, får i tillegg tilsendt fysisk eksemplar av Kjernetroppshåndboken, effekter til elevene samt Syngende skole-plakat å henge opp.

 • Nyhetsbrev, og rådgivning ved behov.


Skolenes_sangdag_30_CROPPED.jpg

Bli en Syngende skole

Bruk registreringsskjemaet til høyre for å registrere dere som en Syngende skole. Registreringen er bindende.

Priser for skoleåret 2018/2019

For skoler med inntil 200 elever: 5500 kr pr. skoleår.
For skoler med flere enn 200 elever: 6000 kr pr. skoleår.

Skoler som er medlem av Musikk i Skolen får 10% rabatt.
Skoler i en Syngende kommune får 10% rabatt.

Rabattene kan ikke legges sammen.

Til registreringsskjema

Trykk på knappen under
for å åpne registreringsskjemaet.