FB_Skolenes_sangdag_2017_LarsOpstad_004_mirror.jpg

Bli en Syngende skole

Vil din skole satse på sang som en positiv og synlig aktivitet i skolehverdagen, og på den måten styrke både læringsmiljøet og det psykososiale miljøet på skolen?

TIL REGISTRERING

Noen lærere elsker å synge og bruker mye sang i undervisningen, mens andre synes det er ubehagelig eller unødvendig. Flere lærere mener også at deres oppgave kun er å undervise i det faget som er innenfor deres kompetanse, og at sang ikke hører til der. Alt dette er helt i orden! Vårt mål er at elevene skal få anledning til å synge hver dag, og ikke miste muligheten til å utvikle sangstemmen, oppleve gleden ved å synge, og uttrykke seg gjennom sang. I en Syngende skole er lærernes oppgave å legge til rette for dette. Det er selvsagt flott om alle lærerne kan være formidlere av sang, fordi elevene vil glede seg over å synge sammen med dem, men det er ikke nødvendig at alle lærere er forsangere i klassen. Vi hjelper dere!

Dette får en Syngende skole

Alle Syngende skoler får tilsendt en prosjektplan som er basert på de 7 momentene. Med utgangspunkt i denne lager skolen sin egen strategi for gjennomføring av modellen - akkurat så omfattende som dere selv ønsker.

Syngende skoler får i skoleår 2018-19 i tillegg følgende produkter:

 • NYHET! - Innlogging til medlemsområde på www.syngendeskole.no. Innloggingen gjelder kun for Syngende skoler. Her ligger bl.a kjernetroppshåndbok, planleggings- og forankringsverktøy, plakater å laste ned, skjemaer og annen nyttig materiell
   

 • NYHET! - Fire webinarer: Tilgang til fire forskjellige webinar som publiseres fire ganger i løpet av skoleåret. Webinarene kan oppleves når som helst og hvor mange ganger som helst! Dette er kompetanseheving og idéoverføring av beste slag! * Sangbanken:

 • Tilgang til sang- og metodikkportalen Sangbanken, til en verdi av 1800,-
   
 • Syng det!-kurs: To gratis plasser på Syng det!-kurs i november, til en verdi av 2700,-
   

 • SYNG DET! 1 eller SYNG DET! 2: Hefte med sanger og enkel metodikk, rytmikk og bevegelse. Sangheftet er til hjelp og inspirasjon for alle lærere på skolen. Tilhørende lydfiler og instruksjonsvideoer ligger i Sangbanken.
   
 • Skoler som blir Syngende skoler for første gang, får i tillegg tilsendt fysisk eksemplar av Kjernetroppshåndboken, effekter til elevene samt Syngende skole-plakat å henge opp.
   
 • I tillegg kommer nyhetsbrev, og rådgivning ved behov.

Skolenes_sangdag_30_CROPPED.jpg

Bli en Syngende skole

Bruk registreringsskjemaet til høyre for å registrere dere som en Syngende skole. Registreringen er bindende.

Priser for skoleåret 2018/2019

For skoler med inntil 200 elever: 5500 kr pr. skoleår.
For skoler med flere enn 200 elever: 6000 kr pr. skoleår.

Skoler som er medlem av Musikk i Skolen får 10% rabatt.
Skoler i en Syngende kommune får 10% rabatt.

Rabattene kan ikke legges sammen.

Til registreringsskjema

Trykk på knappen under
for å åpne registreringsskjemaet.