Syng det! 2022

Syng det! arrangeres i Oslo 12. oktober 2022 kl. 10 - 16.

Klikk her for mer informasjon om årets arrangement!

Syng det! er en årlig fagdag rettet mot Syngende skoler og andre som arbeider med sang i skolen. I løpet av dagen gjennomgås metodikk, deltakerne får delta i inspirerende kurs og verksteder om sang, det presenteres nytt repertoar og settes også av tid til refleksjon. Dette er en god arena for kompetanseheving, erfaringsdeling og nettverksbygging der du også møter andre lærere som jobber med de samme utfordringene daglig.

Dagen er delt inn i ulike bolker som omhandler ulike temaer om sang. Hver bolk blir ledet av våre dyktige instruktører og det settes av tid en live-økt med hver instruktør etter innledende faglig gjennomgang.

Selv om deler av faginnholdet tar utgangspunkt i metodikken til Syngende skole, er det også nyttig for kordirigenter, kulturskolelærere, og andre som jobber med sang med barn og unge.

Arrangementet er gratis for alle med Stor og Syngende skole medlemskap. Les mer om våre medlemskap>