Kurs og arrangementer

Musikklærerdagene

Musikk i Skolen tok første gang initiativ til Musikklærernes dag i 2015, med mål om at dette skulle bli en sentral faglig møteplass for musikklærere fra hele landet. Den har vekselvis vært gjennomført i Oslo, Bergen og Trondheim, og sist, i 2020, som et heldigitalt arrangement på grunn av Koronapandemien. Dagen arrangeres noen ganger over én dag, og noen gang over to dager. Vårt ønske er å gi inspirerende, musikkfaglig påfyll gjennom kunnskapsrike foredragsholdere, praktiske verksteder, diskusjoner og erfaringsdeling, og ikke minst å gi mulighet for å knytte nye bekjentskaper og bygge sterke faglige nettverk.

Musikklærernes dag 2023

Musikklærernes dag 2023 arrangeres som en studietur til Danmark 27. - 30. april 2023

Musikklærerdagene 2022 - programMusikklærerdagene 2022 - program

  • Musikklærerdagene 2022 - Program

    Vis